Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Fysioterapeut

Fysioterapeut, tidigare kallade sjukgymnaster, i kommunen arbetar mest med den individuella fysiska förmågan, till exempel gång och andra förflyttningar. De bedömer förutsättningar och funktioner för att du ska förbli så aktiv som möjligt i vardagen. Hjälpmedel som rör gående eller stående förflyttningar provas ut vid behov.

Styrka, rörlighet och kondition kan behöva tränas upp. De dagliga aktiviteterna kan ge lika bra träning som ett träningspass beroende på din individuella förmåga. Fysioterapeuten sätter tillsammans med dig upp ett mål med träningen, ett mål kan till exempel vara att kunna komma ut till trädgården och sköta den. Vid behov upprättas, i samråd med dig och våra medarbetare, en mer intensiv träningsperiod, för att nå ett specifikt mål.

Över detta hjälper fysioterapeuten till med att, ur aktivitets och ergonomisk synpunkt, ge råd och stöd till olika medarbetare i specifika förflyttningssituationer samt håller utbildning i allmän förflyttningsteknik.

Fysioterapeutens ansvarsområde är kommuninvånare med ett bedömt behov av hemsjukvård.

Kontakt