Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Gemenskap i Hylte

Integration är en permanent ömsesidig process där alla individer och grupper berikar och anpassar sig till  gemensamma normer och regler som styr vårt samhälle.

Hylte har blivit mångkulturellt. Genom att göra saker tillsammans lär vi oss av varandra och ökar förståelsen för olikheter. Vi kan ta tillvara erfarenheter och resurser av andra och på så sätt göra vårt eget liv rikare.

Med hjälp av de pengar som riksdagen avsatte i november 2015, för att hjälpa kommunerna i den rådande flyktingsituationen, kommer kommunen att göra satsningar för 32,7 miljoner kronor under 2016-2018. Flera av aktiviteterna riktar sig till både nyanlända och svenskar.

Fritidsgård

I september 2017 invigdes Hylte Fritidsgård i Hyltebruk. Målgruppen är ungdomar i åldrarna 13-18 år och aktiviteterna ska anpassas utifrån de olika åldrarna. Du hittar bland annat information om Hylte Fritidsgård på fritidsgårdens Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Syftet med fritidsgården är att ungdomarna ska få en mötesplats för samvaro, engagemang, delaktighet och personlig utveckling. Det kommer att ske ett aktivt arbete för att förhindra kränkningar, rasism, extremism och sexism och för att främja gemenskap över nationalitetsgränserna.

Hur kan jag hjälpa en flykting?

Vill du vara med och hjälpa till? Både större och mindre insatser behövs och det finns en del olika sätt att bidra om man vill hjälpa en flykting.

Kommunen har alltid behov av gode män, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Civilsamhället och föreningar engagerar sig och anordnar olika aktiviteter exempelvis språkcafé och klädcafé. Läs mer om det här under "Hur kan jag hjälpa en flykting?".

Samverkansgrupp integration

Det finns en grupp som består av aktörer i samhället som på olika sätt är involverade i integrationsarbetet. I samverkansgruppen finns representanter från föreningslivet, studieförbund, kyrkan, myndigheter och kommunen.
Samverkansgruppen träffas var tredje vecka för att utbyta erfarenheter, berätta om olika aktiviteter som är på gång och försöka hitta samverkansformer.

Kontakt