Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Frågor och svar om språkvän

Här hittar du en sammanställning av frågor och svar kring språkvän.

Vad är en språkvän?

Språkvän är ett sätt att umgås över gränserna. Nyanlända får kontakter med etablerade personer i Sverige så att deras vardag underlättas och de lär sig svenska språket och sociala koder snabbare.

En språkvän är en person som ställer upp som volontär och är ett stöd för en nyanländ person eller familj. Det handlar om att lära känna varandra, umgås och ha trevlig tillsammans. 

Vem kan bli språkvän?

För att bli språkvän ska du vara etablerad i Hylte kommun och kunna språket. Du kan vara infödd svensk eller svensk med invandrarbakgrund. En språkvän kan vara en person eller en familj. Du ska vara intresserad av att göra en frivilliginsats på din fritid.

Vem kan få en språkvän?

Du som har uppehållstilstånd och vill komma in i samhället genom att träffa etablerade svenskar kan få en språkvän. Det krävs endast att du kan lite svenska och vill vara aktiv/engagerad i en personlig kontakt.

Vad gör jag som språkvän?

Du engagerar dig på fritiden med att guida, välkomna och språkträna nyanlända. En språkvän är en person som ställer upp som volontär och är ett stöd för en nyanländ person eller familj. Det handlar om att lära känna varandra, umgås och ha trevlig tillsammans. Du fungerar som en länk till det svenska samhället.

Vad gör vi när vi träffas?

Ni bestämmer själva när ni ska träffas och vad ni vill göra utifrån era intressen. Ni ska i första hand umgås och ha roligt tillsammans. En del träffas och pratar eller fika. Men ni kan även utföra en idrottsaktivitet eller gå en studiecirkel ihop. Det är ni som bestämmer tillsammans!

Vad är syftet och målet med projektet språkvän?

Projektet i Hylte är ett samarbete mellan kommunen och Svenska kyrkan. Vi vill motverka och förebygga okunskap, fördomar och segregation samt verka för ett socialt hållbart samhälle. Syftet är också att komplettera och förbättra integrationsprocessen i Hylte genom att involvera, knyta och utveckla det civila samhället närmare integrationsarbetet. Under projekttiden vill vi skapa förutsättningar för en väg in i samhället.

Målet är att bygga broar mellan nyanlända och svenskafödda/redan etablerade samt att nyanlända för en utökad möjlighet att träna svenska språket och lära känna det svenska samhället.

Vad ska jag tänka på som språkvän?

Det handlar inte om att lära en person hur myndigheterna fungerar utan om att umgås och ha roligt. Skapa ny kunskap och förståelse för olika kulturer och levnadssätt. Det ger en chans att hitta nya vänner samtidigt som man kan utvecklas som person

Hur länge pågår kontakten?

Ni träffas och umgås så länge båda parter vill.

Kan jag avbryta kontakten ifall det inte fungerar?

Ja, ni fortsätter bara att ha kontakt så länge ni båda vill.
Om du vill kan du få en ny kontakt. På samma sätt kan du få mer än en kontakt.

Får jag någon ersättning?

Nej, du får ingen ekonomisk ersättning för att vara språkvän. Du bidrar med din tid och engagemang. Ni deltar båda frivilligt och ideellt.
Du får givetvis stöd av projektledaren.

Vem matchas med vem?

De intresseanmälningar som kommit in gås igenom för att hitta personer som passar ihop utifrån intresse. Projektledaren kommer att göra en telefonintervju och först därefter görs en slutlig matchning.
Vid det första mötet mellan de som matchats ihop deltar projektledaren och ger information om förutsättningarna och vad deltagarna kan förvänta sig av varnadra och språkvänsprojektet. Därefter är det upp till er att träffas och bestämma tillsammans vad ni vill göra.

Alla som är med i projektet kommer att erbjudas att vara med på gemensamma aktiviteter såsom matlagning och promenader.

Hur anmäler jag mig?

Du kan göra din anmäla direkt här på webbplatsen.

Vem kan jag kontakta om jag har fler frågor?

Du kan vända dig via e-post till Anna Larsson, som är projektledare för projektet språkvän.

Kontakt