Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Integration Halland

Integration Halland var ett länsomfattande projekt med uppgiften att komplettera, förbättra och förstärka Arbetsförmedlingens insatser. Målet för arbetet var att hitta metoder, samverkansformer och arbetssätt som förkortar vägen till utbildning och arbete för nyanlända med permanent uppehållstillstånd. Insatserna har riktats till män och kvinnor inom Arbetsförmedlingens tvååriga etableringsuppdrag.

Förändringsområden att arbeta med

Fyra förändringsområden pekades ut för projektet att arbeta med:

  1. Nya metoder för bättre etablering
  2. Samordning av resurser inom offentlig, privat och civil sektor.
  3. Lika möjligheter på arbetsmarknaden
  4. Gemensamt lärande

Samarbetspartners och projektperiod

Sammarbetspartners under projektet har varit Hallands kommuner, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen Halland och Region Halland. (Inledningsvis även Högskolan i Halmstad.) Hylte kommun har varit projektägare och projektperioden har varit mellan 1 september 2015 till den 31 maj 2019.

Kontakt