Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Boenden för ensamkommande barn

Hylte kommun har idag ett stödboende för ensamkommande flyktingbarn: Stödboendet Lotsen (16-18 år).

Den 1 februari 2012 startades det första boendet för ensamkommande flyktingbarn i Hylte kommun. På ”Bryggan” fick asylsökande ungdomar i åldern 16-18 år bo. Som en följd av de stora flyktingströmmarna under 2015 öppnades ytterligare ett boende – ”Forum” – den 1 december 2015. Med anledning av att antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige och Hylte har minskat så avvecklades ”Bryggan” i slutet av 2016.

 

De ungdomar som är 16-18 år vid ankomsten till Hylte går på Introduktionsprogrammetlänk till annan webbplats på Hyltebygdens Lärcentrum. Undomarna som är yngre än 16 år går på Örnaskolan.

Stödboendet Lotsen, ett mer självständigt liv

Stödboendet Lotsen är tio lägenheter för ungdomar som är 16-20 år.

För att få flytta till Stödboendet Lotsen ska man helst ha fyllt 18 år. Om man är under 18 år måste man ha förmåga att klara sig mer självständig och ha kommit långt i sin integrationsprocess eftersom stödet från personalen är mindre jämfört med HVB Forum.

Bedömningen om en person kan flytta till Stödboendet Lotsen görs utifrån individens psykiska och fysiska tillstånd, sociala färdigheter och i samråd med ansvariga socialsekreterare, god man och kontaktperson på HVB-boendet.

Stödboenet Lotsen har inte tillsyn av personal dygnet runt, utan under begränsade tider på dagar och kvällar alla dagar i veckan. Personalkontoret finns på Mossgatan 12 B.
Personalens uppgift är att ge stöd och hjälp i vardagen med exempelvis budgetplanering, läxhjälp och ha motiverande samtal. De gör kontinuerliga hembesök och träffar ungdomarna när de besöker de gemensamma utrymmena på Lotsen. 

Fritidsaktiviteter

Ett sätt att komma in i samhället är att aktiveras sig på fritiden. Personalen på boendena visar ungdomarna vad det finns att göra i kommunen och dess närområde. De introducera dem i olika aktiviteter för att väcka ett intresse. Sedan får ungdomarna själva ta ställning till om det är något som de tycker är intressant och som de vill sysselsätta sig med.

Alla ungdomar på boendena har tillgång till gymkort, som även inkluderar simhall och bastu. Ungdomarna på HVB Forum får ett busskort från verksamheten och ungdomarna på Stödboendet Lotsen får detsamma mot en lägre avgift. Detta för att de själva ska kunna ta sig till olika aktiviteter och event. 

HVB Forum och Stödboendet Lotsen har stående tid bokad i Örnahallen under vinterhalvåret och då brukar det spelas fotboll. Det förekommer även samarbete med olika idrottsföreningar och på helgerna görs det ibland utflykter som exempelvis till ungdomsgården 035 i Halmstad.

Kontakt