Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Missbruk och beroende

Till socialtjänsten kan man vända sig och få hjälp om man har problem med alkohol, tabletter, spel, narkotika eller är orolig över någon annans alkohol-, spel- eller drogvanor.

För att du ska få den hjälp som passar just dig behöver din situation och dina behov kartläggas, vilket sker genom samtal med en socialsekreterare på vuxenenheten. Efter utredning gör ni tillsammans en plan för stöd och behandlingsinsatser.

Kontakta Mottagning vuxen om du vill ansöka om hjälp eller är orolig för att någon i din närhet missbrukar. Du kan vara anonym om du vill.

Kontakt till Mottagning vuxen görs via Kontaktcenter på telefon 0345-180 00.

Är du eller den du är orolig för under 18 år ska du kontakta Mottagning barn och unga på telefon: 0345-182 40.

Exempel på stöd och behandlingsinsatser:

  • Råd och stödsamtal
  • Motiverande samtal
  • Återfallsprevention
  • Hashavväjningsprogrammet
  • Boendestöd
  • Provtagning (Alkohol-och drogtester)

Lagstiftning

Vård och behandlingsinsatser ska så långt som möjligt vara frivillig, med stöd av Socialtjänstlagen (SOL) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I särskilt allvarliga fall har samhället skyldighet att ingripa för att en person ska få vård med stöd av Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. .

Sekretess

Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt.

För dig som har en anställning

Du som har en anställning ska i första hand vända dig till din arbetsgivare. Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar för dig och ska se till att du får den vård och behandling du kan komma att behöva.

Akuta problem efter kontorstid

På kvällar och helger kan du vända dig till Sociala jouren. Ring Sociala Jouren på 112

Relaterad information

Kontakt