Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Om du är orolig för att barn far illa

Vi har ett gemensamt ansvar för att alla barn får växa upp under trygga förhållanden. Här får du veta vad du ska göra om du misstänker att ett barn inte blir omhändertaget på ett bra sätt.

Det kan till exempel handla om att:

  • Barnet verkar vara utsatt för fysiskt eller psykiskt våld eller sexuella övergrepp. Det kan vara hemma eller av jämnåriga.
  • Föräldrarna bråkar och slåss med varandra.
  • Barnet får för lite mat, bär trasiga kläder eller ofta är lämnad ensam.
  • Barnet har själv ett destruktivt beteende.

Då är det viktigt att vuxenvärlden ingriper.

Börja gärna med att tipsa föräldrarna om att söka stöd själva, socialtjänsten kan erbjuda stöd och vägledning genom samtal, föräldrastöd och förmedla kontakt till familjerådgivningen.

Om de inte vill söka hjälp, bör du istället göra en orosanmälan till IFO Barn och Unga.
Du kan ringa på telefonnummer 0345-182 90, 0345-181 24 eller till receptionen på 0345-182 40.
Du kan också skicka brev, e-post eller använda blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Som privatperson kan du göra en anmälan anonymt. Att vara anonym innebär att du inte kan uppge ditt namn, telefonnummer eller skicka anmälan med e-post. Det är också viktigt att fundera över varför du vill vara anonym. Oftast underlättas socialtjänstens kontakt med familjen om det går att uppge var uppgifterna kommer ifrån.

Detta händer efter en orosanmälan

När socialtjänsten får misstanke om att ett barn eller ungdom på något sätt far illa tar de snabbt kontakt med vårdnadshavarna, och i vissa fall även barnet. Därefter beslutar de om en utredning ska inledas. En utredning har alltid barnets behov i centrum.

Utredning
En utredning innebär att man tar reda på hur barnet har det hemma, i skolan och på fritiden. Socialtjänsten pratar med barnet, föräldrarna, förskolepersonal, lärare och andra personer i barnets omgivning. De som har anmälningsskyldighet är också skyldiga att lämna uppgifter till socialtjänsten vid en utredning. När utredningen är klar görs en bedömning om familjen är i behov av stöd från socialtjänsten. Familjen och socialtjänsten brukar ofta vara överens om vilken hjälp familjen, barnet eller ungdomen kan behöva.
Utredningen får enligt socialtjänstlagen inte ta mer är fyra månader.

Återkoppling
All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt, så kallad sekretess. Bara den som berörs har rätt att ta del av det som framkommer under en utredning. Som privatperson innebär det att du endast kan få veta att kommunen har tagit emot din anmälan.

Akut hjälp
Håller något farligt på att hända, ring 112 som är tillgänglig dygnet runt.

Kontakt

IFO Barn och Unga
Mottagningen: 0345 -182 90, 0345 -181 24
Receptionen: 0345 - 18240

Telefontid:
Måndag–torsdag klockan 8:00–16.30
Fredag klockan 8:00–16.00

Kontakt