Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Om du misstänker att en granne far illa

Om du är orolig för att en granne har råkat illa ut, kan du läsa här vad du kan göra.

Våld i nära relation klassas som ett globalt folkhälsoproblem. Nationella trygghetsundersökningar visar att de allra flesta som utsätts för våld i nära relation inte anmäler förövaren. Många lever därför med våld varje dag. Som granne kan du rädda liv och hjälpa barn till en ljusare framtid. Gör så här om du är orolig för någon i din närhet:

Knacka på!

Du behöver inte stå kvar. Det kan räcka att knacka för att stoppa pågående våld.

Hämta hjälp!

Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.

Ring polisen!

Om situationen upplevs akut eller hotfull, ring polisen på 112 Länk till annan webbplats.. Är det inte akut, når du istället polisen på 114 14 Länk till annan webbplats..

Om du är orolig för ett barn

Vid oro för att barn utsätts för våld eller vårdnadshavare på annat sätt brister i sin omsorg, kontakta socialtjänsten.

Kontakt