Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-10-02

Ändrat program för Dyslexiföreläsningar på Hylte bibliotek onsdag 8/10

Onsdagen 8 oktober arrangeras föreläsningar som ger fördjupad insikt om läs- och skrivsvårigheter. Samtidigt ges det handfasta tips och råd för att underlätta vardagen för personer med dyslexi. Vi träffas i Hörsalen på Hylte folkbibliotek.

Dyslexiföreläsningar

OBS! Föreläsningen 15.00-16.00 är inställd p.g.a sjukdom.
Inspiration och handfasta råd - om studier med tillgänglig litteratur

Tid: kl. 15.00-16.00

Joakim Uppsäll-Sjögren, som själv har dyslexi, hjälper vuxenstuderande med läs- och skrivsvårigheter. Genom att få tillgång till litteratur i lämpligt format så kan man klara sina studier på ett bra sätt. Hans egna erfarenheter av läs- och skrivsvårigheter är en tillgång när han hjälper andra. Föreläsare: Joakim Uppsäll-Sjögren, IT-tekniker Helsingborgs Skriv- och Läscentrum

Skoldatateket och bra IT-hjälpmedel

Tid: kl. 16.15-17.00 IT-pedagogen Catharina Ohlin, Örnaskolan, informerar om hur eleverna i Hylte kommun har möjlighet att använda inlästa läromedel, hur det fungerar med egen nedladdning via elev/lärarkonton både hemma och i skolan, möjlighet till inscannat material, och appar som stöd.

Logopeden som stödfunktion

Tid: kl. 17.00-17.15

Hylte kommun nya logoped, Nils Johannesson, presenterar sig och berättar kort om vad kommunlogopeden kan ge för råd och stöd.

Välkommen till en intressant eftermiddag på Hylte bibliotek
Arrangeras av Hyltebiblioteken, Dyslexiförbundet FMLS och ABF

Kontakt