Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2012-05-10

Arrende av Skärshults camping

Hylte kommun inbjuder intresserade entreprenörer, företag eller organisationer att lämna anbud på arrende avseende Skärshults camping. Arrendet omfattar totalt ansvar för drift och skötsel av Skärshults camping och badplats.

Arrendetiden omfattar från 2012-06-01 tom 2013-02-28. Varefter ny upphandling kommer att ske. Anbudet skall vara Hylte kommun tillhanda senast 2012-05-20, kl. 24.00.

Mer information och anbudsunderlag.

Kontakt