Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-08-01

Bygglovsansökan transformatorstationer

En bygglovsansökan gällande transformatorstationer på fastigheterna: Karsnäs 3:1, Västra Rangalsbo 1:2, Färda 1:7, Dalshult 1:2, Jälluntofta 1:5 och Tiraholm 1:16 har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden Hylte kommun. Den som anser sig berörd av åtgärden har möjlighet att senast 2014-08-11, komma in med skriftliga synpunkter till:

Hylte kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Uppge namn och adress.

Kontakt