Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2013-08-28

Dammen vid Nissan i Hyltebruk byggs om

Nu planeras en ombyggnad vid Hylte kraftverk i Nissan. Bland annat ska regleringsdammen i betong ersättas och kanalen förstärkas.  Imorgon kväll presenteras projektet för närboende, berörda fastighetsägare och allmänhet i kommunhusets café.

Företaget Statkraft Sverige AB (Statkraft) äger och driver Hylte kraftverk i utkanten av Hyltebruk samhälle. För att anläggningen ska uppfylla säkerhetskraven planerar Statkraft att genomföra en rad dammsäkerhetshöjande åtgärder. Arbetet påbörjas om ett år och beräknas att ta 2,5 år.
-Vi gör detta för att bibehålla anläggningen i gott skick och säkerställa att den uppfyller dagens krav på dammsäkerhet, berättar Anette Moritz, miljöansvarig i projektet

Betongfundamentet som idag reglerar vattenmängden i Nissan kommer att ersättas helt och marken runt den intilliggande dammen kommer att förstärkas. Man kommer även att förstärka marken kring kanalen som löper längs Kanalstaden. På torsdag håller företaget samråd med berörda fastighetsägare innan de söker tillstånd för åtgärderna hos mark- och miljödomstolen.

Arbetet som planeras påbörjas nästa år kommer att påverka tillgången till promenadstråken längs dammvallarna. Eftersom man under under ombyggnaden kommer att använda många maskiner väljer man av säkerhetsskäl att stänga av området för allmänheten. I vilken omfattning det kommer att ske är ännu inte fastställt.

Kontakt