Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2013-10-02

Dyslexivecka och föreläsningar på Hyltebiblioteken

Den 7-13 oktober är det Europeiska Dyslexiveckan som i år har temat ”Att läsa på många sätt”. Detta uppmärksammas på Hyltebiblioteken som bjuder in till en föreläsningskväll.

Måndagen den 7 oktober kommer Gun-Britt Hedström och Johanna Kristensson till biblioteket i Hylte för att föreläsa om dyslexi och hur man som förälder eller pedagog kan främja läs- och skrivinlärningen hos dyslektiska barn. 

Gun-Britt Hedström, pedagog och föreläsare, kommer att hålla föreläsningen ”Vägar till ett rikt språk”. En lyckad läs- och skrivinlärning bygger på att pedagoger, med fantasi och struktur, metodiskt stödjer barnen i deras utveckling. Tillsammans med eleverna utforskas språket genom att experimentera med bokstäver, ord, meningar och texter på ett lustfyllt sätt. Om eleverna förstår och behärskar det talade och skrivna språkets olika byggstenar har de goda förutsättningar för skolarbetet i stort. Gun-Britt kommer under föreläsningen ge flera praktiska tips på hur pedagoger kan väva in detta i det dagliga skolarbetet.

Johanna Kristensson är logoped på Kärnhuset i Halmstad och driver den uppskattade bloggen ”Logopeden i skolan”. Johanna kommer att föreläsa om olika appar, för mobiltelefoner och surfplattor, som kan underlätta vardagen för personer med dyslexi.

Måndagen 7 oktober 2013, Hörsalen, Hylte folkbibliotek  
16.00 och 19.00, Gun-Britt Hedström 
17.45, Johanna Kristensson

Varmt välkomna hälsar Hyltebiblioteken

Arrangör: Hylte folkbibliotek, Dyslexiförbundet FMLS Hylte & ABF

Kontakt