Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2013-04-24

Försenad leverans av sopbil ger justerade turer

Nu är flertalet av hushållen i Hylte kommun igång med sorteringen av matavfall. Responsen är positiv även om förseningar i avtal och leverans påverkat det praktiska arbetet. Leveransen av den extra två-facksbilen är försenad vilket under en kortare period gör att entreprenören inte kan separera avfallet så som det är tänkt.
- För abonnenterna blir det ingen förändring, de ska sortera matavfallet som tidigare, berättar Mats Andresen, samhällsbyggnadschef.

I mars startade insamlingen av matavfall i Hylte kommun. Detta som ett led i kommunens vilja att utvecklas till en ekologiskt hållbar kommun. Genom att samla in matavfall och göra biogas av den jobbar kommunen för att nå nationella och regionala miljömål inom olika områden. Att samla in matavfallet är ett av dem.

Positiv respons

Mats Andresen, samhällsbyggnadschef på Hylte kommun berättar att responsen för satsningen är positiv även om införandet av de nya rutinerna tagit tid att sätta.  I samband med den nya hanteringen av hushållens matavfall bytte kommunen entreprenör till Sandahlsbolaget. Det nya avtalet överklagades vilket skapade förseningar i förberedelserna av hanteringen

Försenad leverans

Måndag till fredag kör en tvåfacksbil och hämtar hushållen avfall. En mekaniskt styrd skiljevägg i bilen separerar materialet. För att klara samtliga turer har entreprenören utöver den ordinarie två-facksbilen beställt ytterligare en två-facksbil som kommer att köras två dagar vart 14:e dag. Leveransen av det nya fordonet är försenad. Detta innebär att entreprenören under en kortare tid tvingas att köra extra turerna med den sopbilen som endast har ett fack och därmed inte kan sortera matavfallet. - Den nya sopbilen har cirka sex månaders leveranstid och vi beräknar att det nya fordonet är på plats i maj-juni.

Fortsätt sortera

Det är en begränsad del av avfallet som inte kan tas om hand som det är tänkt. För att minska svinnet av matavfall försöker kommunen och entreprenören justera turerna för att två-facksbilen ska hämta huvuddelen av hushållens matavfall. Hushållen uppmanas att fortsätta sortera matavfallet.

- Entreprenören försöker att få in en extra bil under den perioden vi står utan det nya fordonet. Därför uppmanar vi hushållen att fortsätta att sortera ut sitt matavfall. Med andra ord är det ingen förändring för våra kunder.

Kontakt