Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2012-02-23

Grundläggande vuxenutbildning

Hyltebygdens Lärcentrum planerar nu att börja med en grupp som läser Grundläggande vuxenutbildning (Gruv) med start från vecka 10. Den grundläggande vuxenutbildningen riktar sig till vuxna (över 20 år) som har kortare utbildning än 9 år och till dem som gått ut grundskolan men behöver komplettera eller repetera något ämne eller komplettera en utländsk utbildning.

Utbildningen ska ge en grund för vidare studier på gymnasienivå eller för att komma ut i arbetslivet.

Förkunskapstest


Som sökande får du genomföra förkunskapstest i de ämnen som du söker, svenska och samhällsorienterade ämnen, engelska, matematik, under vecka 9. Testet är till för att bestämma på vilken nivå studierna ska påbörjas. Studierna avslutas när de individuella utbildningsmålen har nåtts. Med gemensam uppstart är vår ambition att man kan läsa med gruppens om stöd, då kan det bli lättare för dig som inte läst på länge. Läs de ämnen som intressera dig!

Vårt utbud och tider för test är:

Svenska/svenska som andraspråktisdag 28/2kl. 13-14
Samhällskunskaptisdag 28/2kl. 14-15
Matematikonsdag 29/2kl. 13-15
Religiontorsdag 1/3kl. 13-14
Historia, Geografitorsdag 1/3kl. 14-15
Engelskatorsdag 1/3kl. 15-16
Anmälan sker via studievägledare Titti Larsson under vecka 8 och 9.

Kontakt