Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2012-04-25

Hanteringen av hushållsavfall miljöanpassas

Nästa år miljöanpassas hanteringen av hushållsavfall i Hylte kommun. Kommuninvånarna kommer då att kunna bidra aktivt till en bättre miljö och genom sitt engagemang även kunna påverka sina kostnader för hämtningen av sitt hushållsavfall.
 
Från 2013 introducerar kommunen ett system som möjliggör utsortering av matavfall och separat omhändertagande av farligt avfall, t ex batterier och lågenergilampor. Renhållningstaxan kommer att utformas så att det blir en lägre kostnad för de hushåll som väljer det nya systemet med två tunnor; en brun för matavfall och en grön för inte miljöfarligt restavfall. De hushåll som har hemkompost kommer att kunna fortsätta med det och då bara ha en grön tunna. Vid sidan av denna möjlighet med två tunnor kommer hushållen att kunna fortsätta som nu utan utsortering av matavfall men får då betala en högre renhållningsavgift. Alla hushåll kommer att få en plastbox för miljöfarligt avfall. Hämtning av miljöfarligt avfall kommer att ske i samband med ordinarie tömning efter att abonnenten gjort telefonanmälan till entreprenören om att sådant avfall finns att hämta.

Matavfall blir biogas


Det finns flera fördelar med det nya systemet. Matavfallet innehåller mycket energi och den kommer att utvinnas i form av biogas. Farligt avfall innehåller för miljön skadliga ämnen och separat omhändertagande gör att dessa ämnen inte kommer ut i naturen utan kan återvinnas. Vid hemkompostering tas näringsämnen i det komposterbara avfallet tillvara lokalt även om energin går förlorad.

Öppethus om det nya


Kommunen kommer att informera hushåll och företag om dessa förändringar under 2012. I juni kommer det att bli en utställning om den nya renhållningsordningen. Då blir det också öppet hus med möjlighet att ställa frågor och diskutera med tjänstemän och politiker. En informationsbroschyr kommer att skickas ut till alla hushåll under hösten. Inför genomförandet 2013 kommer hushållen att ges tillfälle att välja vilket abonnemang de vill ha.

Kontakt