Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2011-04-29

Hög brandrisk i skog och mark

Räddningstjänsten i Hylte uppmanar allmänheten om att vara  ytterst försiktiga vid eldning utomhus.

Valborgshelgen stundar och efter en tid med fint och torrt väder är markerna riktigt torra och brandrisken är därmed hög. Det har förekommit ett flertal bränder i skog och mark i regionen och vädret förväntas vara fortsatt varmt. Räddningstjänsten uppmanar därför till stor försiktighet, speciellt vid arrangerandet av valborgsmässoeldar. En brand sprider sig fort och det är viktigt att ha släckutrustning och noga uppsikt även när du ska elda i trädgården eller grilla i naturen.
 
Du som eldar eller grillar är ansvarig för eldningen och dess konsekvenser. Du behöver dock inte anmäla när du skall elda till Räddningstjänsten. Detta gäller även valborgseldar.

Råd och anvisningar vid eldning:

  • Ha alltid uppsikt över elden.
  • Placera elden långt från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning.
  • Släckredskap måste finnas till hands (till exempel räfsor, spadar och vattenslang eller strilkannor med vatten).
  • På platsen eller i dess omedelbara närhet ska finnas larmmöjligheter. Larmnumret är: 112.
  • Efter avslutad eldning måste du noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen. Efterkontroll bör göras efter ett par timmar.
  • Undvik att elda när det blåser.
  • Elda inte efter mörkrets inbrott.
 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta
Hylte räddningstjänst på telefon: 0733-718 390

Kontakt