Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2012-01-09

Hylte Internationella Vänner

Under början av 2012 kommer Hylte kommun, arbets- och näringslivskontoret, att göra en förstudie för att undersöka om det går att genomföra konceptet Internationella Vänner. Tanken med Internationella Vänner är att skapa mötesplatser för svenska familjer och invandrarfamiljer, och enskilda personer, för att skapa nya sociala kontaktnät och kulturutbyten i vårt samhälle. Kontakten bygger på en ömsesidighet där vi alla berikas på något och sätt. För invandraren kan det samtidigt vara ett sätt att lära sig den s.k. "svenska koden", som många tar som självklar men för andra är mer diffus. Detta är en unik chans att få insyn i andra kulturer & få nya vänner —  kanske för livet!

Hyltebruk
Plats: Hörsalen - bredvid biblioteket
Dag:  Torsdag 26 januari
Tid: Kl. 18.30

Unnaryd
Plats  Församlingshemmet Unnaryd
Dag: Torsdag 2 februari
Tid: Kl.18.30

Vid dessa träffar kommer vi att "bolla" idéer och tankar kring vårt viktiga arbete för integrationen. Vi kommer också att diskutera om det finns intresse att bilda en styrgrupp i kommunen som kan arbeta vidare med dessa frågor kring nätverket och konceptet "Internationella Vänner".

Vi bjuder på en enkel fika!

Anmälan & information:
Peter Lagerman, projektledare, 070-51 160 36, info@internationellavanner.se
Susanne Nygren, flyktingsamordn, 0345-180 30, susanne.nygren@hylte.se
Agneta Lieberg, handledare, 0345-182 25, agneta.lieberg@hylte.se

Välkomna föreningar, samfund, organisationer och alla andra intresserade samhällsmedborgare!

Under relaterad info till höger hittar ni inbjudan som en PDF-fil. Skriv gärna ut denna och sprid vidare!

Kontakt