Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2012-06-13

Hyltes äldreomsorg får beröm

Revisionsbyrån Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun granskat äldreomsorgen. Rapporten visar att omsorgsnämnden har en god styrning och uppföljning av äldreomsorgen. Det finns dessutom ett serviceåtagande till medborgarna som tydligt klargör vad som ska uppnås inom omsorgen och vad den enskilde kan förvänta sig och kräva. Hylte kommun har i jämförelse med andra kommuner kommit långt när det gäller att tydliggöra sina åtaganden gentemot medborgarna.

En av de bästa i landet


Det är glädjande att notera att Hylte kommun placerat sig som en av de bästa kommunerna i landet när det gäller att ge goda och kvalitativa omsorgstjänster. Resultatet redovisas i Öppna jämförelser som tas fram av Sveriges Kommuner och Landsting.
 

Hög strävan hos chefer och medarbetare


Efter genomförda intervjuer är revisionsbyråns bedömning att det finns en hög strävan hos chefer och medarbetare att omsorgen ska vara trygg, säker och personcentrerad. Medarbetarna får olika utbildningsinsatser för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt och det är även glädjande att konstatera att de som intervjuats trivs bra på sitt arbete och "tycker det är roligt att gå till jobbet varje dag".

Kontakt