Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2012-02-20

Inbjudan - Hylte Internationella Vänner

Under början av 2012 gör Hylte kommun, arbets- och näringslivskontoret, en förstudie för att undersöka om det går att genomföra konceptet Internationella Vänner. Tanken med Internationella Vänner är att skapa mötesplatser för svenska familjer och invandrarfamiljer, och enskilda personer, för att skapa nya sociala kontaktnät och kulturutbyten i vårt samhälle. Kontakten bygger på en ömsesidighet där vi alla berikas på något och sätt. För invandraren kan det samtidigt vara ett sätt att lära sig den s.k. "svenska koden", som många tar som självklar men för andra är mer diffus. Detta är en unik chans att få insyn i andra kulturer & få nya vänner — kanske för livet!

Nu bjuder vi in till återträff med föreningar, samfund och andra intresserade i frågan om att bilda ett nätverk i kommunen. Intresset har varit stort för de tidigare träffarna, ca 40 personer har deltagit som representerat ca 20 organisationer, föreningar och sig själva! Det ser nu ljust för att vi ska kunna få ihop en styrgrupp och kunna jobba vidare i frågan om Internationella Vänner! Pga. av ett bredbandsmöte vid det först tilltänkta datumet 29/2 inbjuder vi nu istället till den 7/3.

Hyltebruk
Plats NÝSIR,Storgatan 7 (gamla Zooaffären)
Info: Petra Holstein 073-526 50 74
Dag: Onsdag 7 mars
Tid: Kl. 18.30

Vi bjuder på en enkel fika!

Anmälan & information
Susanne Nygren, flyktingsamordn, 0345-180 30, susanne.nygren@hylte.se
Agneta Lieberg, handledare, 0345-182 25, agneta.lieberg@hylte.se
Peter Lagerman, projektledare, 070-51 160 36, info@internationellavanner.se
Välkomna föreningar, samfund, organisationer och alla andra intresserade samhällsmedborgare!

Kontakt