Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-09-29

Kampanjdag för äldres säkerhet

FN har utropat den 1 oktober till internationella äldredagen. Denna dag uppmärksammas över hela Sverige med kampanjen "Peppar peppar" för att öka säkerheten bland landets seniorer. I Hylte kommun kommer bland annat frivilliga från Guldkanten, Hjälpande handen och Hjälpande hjärtan på uppdrag från hälsofrämjande rådet för seniorer dela ut ett informationsmaterial framtaget av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vi vill på detta sätt uppmärksamma de risker som äldre personer utsätts för dagligen, och vilka åtgärder man kan vidta för att undvika olyckor. Fokus för kampanjerna är att minska fallolyckor och andra typer av olyckor där äldre är överrepresenterade. Kampanjen ”Peppar peppar…” leds nationellt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB med en rad lokala samarbetspartners runt om i hela Sverige.

Varje år skadas närmare 115 000 seniorer (från 65 år och uppåt) i Sverige så allvarligt att de måste uppsöka akutsjukvård. Av dessa olyckor sker mer än hälften, drygt 66 000 genom olyckor i den ordinarie bostaden och ytterligare 15 000 genom olyckor i särskilda boenden. Målet med ”Peppar peppar…” är att genom information och upplysning minska antalet olyckor bland äldre i Sverige.

I Hylte kommun kommer materialet delas ut på kampanjdagen 9-14 i:

  • Hyltebruk (Konsum)
  • Torup (Konsum)
  • Unnaryd (Konsum)
  • Kinnared (Mataffären)
  • Landeryd (Vid postboxarna)
  • Rydöbruk (Via Pro)
  • Drängsered (Via Spf)
  • Långaryd (äldres postlådor)

Hemtjänsten i kommun kommer också dela ut.

Kontakt