Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2013-08-13

Klartecken för sanering av fabriksområdet i Rydöbruk

Nu startar arbetet med att sanera giftig kisaska från fabriksområdet i Rydöbruk. Innan årsskiftet ska 23 200 kubikmeter förorenad jord fraktas bort och ersättas med nya massor.

Området kring konstnärsbyn i Rydöbruk är av kulturhistoriskt värdefullt område med stor potential för framtiden. Det konstaterar samhällsbyggnadsnämnden och ger nu klartecken till en sanering av området. Bakom arbetet står Sveriges geologiska undersökning (SGU) som beviljats 35 miljoner från Naturvårdsverket för att genomföra arbetet. Saneringen är omfattande och beräknas pågå till december månad i år.

Det har bedrivits industriellverksamhet i området sedan 1700-talet men det är framförallt tillverkningen av svavelsyra under åren 1898-1944 som orsakat föroreningen i markerna. En stor del av kisaskan, som är en restprodukt från sulfitmassatillverkningen, deponerades eller användes som fyllnadsmaterial i området. Idag visar prover på förorening av framförallt kisaska innehållande bland annat arsenik och tungmetaller.

Det blir företaget Svevia AB som kommer att utföra saneringsarbetet. Huvuddelen av allt förorenat material kommer att fraktas bort till en godkänd deponi. Massorna som schaktas bort kommer att ersättas med nya rena massor. Kontroller av föroreningshalter, i både mark och vatten, görs under hela projekttiden och i några år efteråt.

Mer information om saneringen hittar du under Bygga, bo & miljö.

Kontakt