Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2011-12-06

Kommunfullmäktige sammanträder 15 december

Torsdagen den 15 december 2011 är du välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde. Mötet börjar klockan 18.30 och hålls i Forum i Hyltebruk.
De ärenden som kommer att tas upp under fullmäktige är följande:

Ärendelista

:

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Mål- och resursplan Hylte kommun MRP 2013-2015 Planeringsförutsättningar
4. Internkontrollreglemente för Hylte kommun 
5. Revidering av fokusområden
6. Revidering: Policy för POSOM Psykiskt och socialt omhändertagande vid kriser, olyckor och katastrofer i Hylte kommun
7. Revidering: Ledningsplan vid en kris eller extraordinär  händelse i Hylte kommun
8. Revidering: Informationsplan vid en kris eller extraordinär händelse i Hylte kommun
9. Policy för information i Hylte kommun
10. Samhällsbyggnadsnämnden Tilläggsbudgetering och omdisponering av medel
11. Återredovisning av fullmäktigeuppdrag 2011
12. Återredovisning av motioner 2011
13. Tider för fullmäktige 2012
14. Annonsering av fullmäktige 2012
15. Avsägelse: ersättare i arbets- och näringslivsnämnden
16. Val: ersättare i arbets- och näringslivsnämnden
17. Meddelanden
18. Övriga ärenden
19. Övrigt

I anslutning till sammanträdet kommer 2011 års ungdomsledarpris  och kulturpris att delas ut.

Läs hela kallelsen. Handlingarna finns också tillgängliga på kommunkontoret.

Allmänheten hälsas välkommen som åhörare.

Direkt efter sammanträdet presenteras en kortversion av besluten på kommunens hemsida. 

Karl-Anders Thorsson
Ordförande                                    

Carolina Winkler                                                 
Sekreterare 

Kontakt