Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2011-06-07

Kommunfullmäktige sammanträder 16 juni

Torsdagen den 16 juni 2011 är du välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde. Mötet börjar klockan 16.00 och hålls i Forum i Hyltebruk.

De ärenden som kommer att tas upp under fullmäktige är följande:

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Halland

4. Mål och resursplan MRP 2012-2014 (MRP-beredningen § 1)

5. Skydd mot olyckor och extraordinära händelser Handlingsprogram 2011-2014 Hylte kommun

6. Mobila reservkraftverk - önskemål om ändring av beslut

7. Kommuninvest - tydligt medlemsansvar

8. Nya taxor avseende plan- och byggverksamhet

9. Avsägelser
a. två ersättare i kommunfullmäktige
b. ledamot i revisionberedningen

10. Fyllnadsval - ledamot i revisionberedningen

11. Meddelanden

12. Övrigt

Läs hela kallelsen. Handlingarna finns också tillgängliga på kommunkontoret.

Direkt efter sammanträdet presenteras en kortversion av besluten på kommunens hemsida. 

Karl-Anders Thorsson                                  
Ordförande    

Carolina Winkler  
Sekreterare                                              

Kontakt