Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2011-11-08

Kommunfullmäktige sammanträder 17 november

Torsdagen den 17 november 2011 är du välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde. Mötet börjar klockan 18.30 och hålls i Forum i Hyltebruk.

De ärenden som kommer att tas upp under fullmäktige är följande:

Ärendelista:

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Policy för Hylte kommuns internationella arbete
4. Mål- och resursplan MRP 2012-2014 Hylte kommun - Justering
5. Revidering av handikappolitiskt program
6. Översyn ersättningsreglementet Hylte kommun
7. Översyn reglementen Hylte kommun
8. Motionssvar - Avsaknad av handikapptoaletter i anslutning till lokaler
9. Motionssvar - Parkeringsplatser Örnahallen - Örnaskolan
10. Motionssvar - Gång- och cykelväg samt markerat övergångsställe på Bolmenvägen i Unnaryd
11. Motionssvar - Vägfinansiering till permanentboende i kommunen
12. Interpellationssvar - Avveckling förskola.
13. Meddelanden
14. Nya ärenden
15. Övrigt

 
Före sammanträdet informerar Göran Edberg, ordförande i kommunrevisionen, om revisorernas arbete. Efter sammanträdet visas personalfilmen "Om oss".

Läs hela kallelsen. Handlingarna finns också tillgängliga på kommunkontoret.
Allmänheten hälsas välkommen som åhörare.

Direkt efter sammanträdet presenteras en kortversion av besluten på kommunens hemsida. 

Karl-Anders Thorsson                                  
Ordförande  

Carolina Winkler
Sekreterare 

Kontakt