Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2012-12-07

Kommunfullmäktige sammanträder 18 december

Tisdagen den 18 december 2012 kallas kommunfullmäktige till sammanträde. Allmänheten hälsas välkomna att närvara.

Plats: Forum, Hyltebruk
Tid: kl 18.30

Ärendelista

1. Val av justerare

2. Löneavtal 2012

3. Justering av investeringsmedel 2012

4. Mål- och resursplan Hylte kommun MRP 2013-2015, justering

5. Mål- och resursplan Hylte kommun MRP 2014-2016, planeringsförutsättningar

6. Komplettering av renhållningstaxa

7. Motionssvar- Våra städer måste matcha vår vackra natur

8. Motionssvar- Studentmedarbetarsystem

9. Motionssvar- Serviceåtagande Förskola

10. Motionssvar- Farbara tillfarter till återvinningsstationer

11. Motionssvar- Stöd till fiberutbyggnaden

12. Interpellationssvar- Uppföljning av vindkraftplan

13. Återredovisning av fullmäktigeuppdrag 2012

14. Motionsredovisning kommunfullmäktige 2012

15. Kommunfullmäktige Annonsering 2013

16. Avsägelser 2012
a.) ordinarie ledamot i kommunstyrelsen
b.) ordförande i kommunstyrelsen
c.) ledamot flygråd
d.) entreprenörsregionen
e.) entreprenörsregionens utvecklingsstämma
f.) kommunberedningen
g.) styrgrupp gymnasiesamverkan
h.) kommuninvest
i.) ersättare kommunstyrelsen
j.) ordinarie ledamot i arbets- och näringslivsnämnden
k.) ordförande arbets- och näringslivsnämnden
l.) revisor

17. Fyllnadsval 2012

18. Meddelanden kommunfullmäktige 2012

19. Nya ärenden

20. Övrigt

Handlingarna finns tillgängliga på på kommunkontoret och på kommunens webbplats.

Karl-Anders Thorsson
Ordförande

Jenny Hagesjö
Sekreterare

Kontakt