Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-06-10

Kommunfullmäktige sammanträder 18 juni

Onsdagen den 18 juni 2014 kallas kommunfullmäktige till sammanträde. Mötet börjar kl 18.30 och hålls i Forum i Hyltebruk. Allmänheten hälsas välkommen att närvara.

Ärendelista

1. Val av justerare

2. Uppföljning och redovisning 2014 Hylte kommun - minskning av omsorgsnämndens ram

3. Barn- och ungdomsnämnden Begäran om tilläggsanslag för grundskolan

4. Barn- och ungdomsnämnden Begäran om tilläggsanslag för skollokaler

5. Tilläggsanslag Löneavtal 2014

6. Ansökan kommunal borgen - Unnaryd fiber

7. Ansökan om kommunal borgen - Femsjö/Färgaryd fiberförening

8. E-strategi Hylte kommun

9. Skolutveckling

10. Ansvarsfrihet Samordningsförbundet Halland

11. Översyn av den politiska organisationen i Hylte kommun

12. Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

13. Nya regler för lokalt aktivitetsstöd LOK

14. Mobila reservkraftverk

15. Räddningsnämnden begäran om tilläggsanslag för utryckningsfordon 2014

16. Riktlinjer Hot och våld mot förtroendevalda i Hylte kommun

17. Motionssvar: Sänkning av hastigheten Kvarnvägen Unnaryd

18. Motionssvar: Översyn av befintliga detaljplaner

19. Motionssvar: Sanera eller riva det som inte längre används

20. Motionssvar: Införande av vårdhundar

21. Motionssvar: Reskostnader ungdom

22. Motionsredovisning kommunfullmäktige 2014

23. Återredovisning av fullmäktigeuppdrag 2014

24. Meddelanden kommunfullmäktige 2014

25. Motion - En giftfri förskola

26. Nya ärenden

27. Övrigt

Före sammanträdet: Vi firar Hylte Volley’s damlag som tog SM-guld.

Efter Sammanträdet: Polisen informerar om säkerheten i samband höstens val, ca 15 min.

Läs hela kallelsenlänk till annan webbplats. Handlingarna finns också tillgängliga på kommunkontoret.

Direkt efter sammanträdet presenteras en kortversion av besluten på kommunens webbplats

Karl-Anders Thorsson, Ordförande

Eva Nordgaard, Sekreterare

Kontakt