Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2012-04-18

Kommunfullmäktige sammanträder 19 april

Torsdagen den 19 april 2012 är du välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde. Mötet börjar klockan 18.30 och hålls i Forum i Hyltebruk.

De ärenden som kommer att tas upp under fullmäktige är följande:

Ärendelista

1. Val av justerare
2. IT-budget 2012 Tilläggsinvestering
3. Uppföljning och redovisning: Hylte kommuns årsredovisning 2011 samt fråga om ansvarsfrihet
4. Uppföljning och redovisning Ombudgetering 2011
5. Revidering av reglementen: samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen
6. Motionssvar: Delegera beslutsrätten om vindkraftsutbyggnad till kommunchefen
7. Motionssvar - Öppen programvara i kommunen
8. Torups bibliotek - integrering med planerad förskola i Torup
9. Avsägelser 2012
10. Fyllnadsval 2012
11. Huvudmän i Södra Hestra Sparbank
12. Meddelanden kommunfullmäktige 2012
13. Motion: Laddning av elfordon - laddstolpar
14. Nya ärenden
15. Övrigt

I anslutning till sammanträdet, kl 18.30, kan kommuninvånarna ställa frågor till kommunfullmäktige angående 2011 års årsredovisning.

Läs hela kallelsen. Handlingarna finns också tillgängliga på kommunkontoret.

Allmänheten hälsas välkommen att närvara.

Direkt efter sammanträdet presenteras en kortversion av besluten på kommunens hemsida.

Karl-Anders Thorsson  
Ordförande  

Eva Nordgaard
Sekreterare

Kontakt