Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2013-12-13

Kommunfullmäktige sammanträder 19 december

Torsdagen den 19 december 2013 kallas kommunfullmäktige till sammanträde. Mötet börjar kl 18.30 och hålls i Forum i Hyltebruk. Allmänheten hälsas välkommen att närvara.

Ärendelista​

1. Val av justerare

2. Löneavtal 2013

3. Mål- och resursplan Hylte kommun MRP 2015-2017 Ramar

4. Förvaltningsavtal stiftelsen Hyltebostäder

5. Prövning av medlemskapet i West Sweden

6. Antal mandat och ersättare i kommunfullmäktige kommande mandatperiod

7. Motionsredovisning kommunfullmäktige 2013

8. Återredovisning av fullmäktigeuppdrag 2013

9. Annonsering kommunfullmäktige 2014

10. Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Halland 2012

11. Avsägelser 2013

12. Fyllnadsval 2013

13. Val av sockenombud - Stiftelsen Vallerstads Gård

14. Meddelanden kommunfullmäktige 2013

15. Nya ärenden

16. Övrigt

I anslutning till sammanträdet kommer 2013-års kulturpris, miljöpris och ungdomsledarpris att delas ut.

Läs hela kallelsen. Handlingarna finns också tillgängliga på kommunkontoret.

Direkt efter sammanträdet presenteras en kortversion av besluten på kommunens webbplats

Karl-Anders Thorsson, Ordförande

Eva Nordgaard, Sekreterare

Kontakt