Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2012-06-11

Kommunfullmäktige sammanträder 19 juni

Tisdagen den 19 juni 2012 är du välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde. Mötet börjar kl 14.00 och hålls i Forum i Hyltebruk.

Ärendelista

1. Val av justerare
2. Utredning Cykelbana mellan centrum och Alebo i Unnaryd
3. Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Halland
4. Mål- och resursplan Hylte kommun MRP 2013-2015
5. Inrättande av pendlingsbidrag
6. Översiktsplan/tematiskt tillägg för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
7. Begäran om tilläggsanslag till barn- och ungdomsnämnden
8. Motionssvar: Halltider i Hyltebruks idrottshallar
9. Motionssvar: Barnomsorg på obekväm arbetstid
10. Motionssvar: Utveckla hästnäringen i Hylte kommun
11. Motionssvar: Utnyttjande av skolskjutsar
12. Motionssvar: Renhållning i kommunal regi
13. Motionssvar: Konkurrensutsättning av parkskötsel, gräsklippning och därtill hörande verksamhet
14. Motionssvar: "Öppen WiFi" (internet) i samhället
15. Interpellationssvar: Om alkolås i kommunens bilar
16. Interpellationssvar: Fler nyanställningar i Hylte kommun vid lönesänkningar?
17. Återredovisning av fullmäktigeuppdrag 2012
18. Motionsredovisning kommunfullmäktige 2012
19. Avsägelser 2012
a) ersättare i arbets- och näringslivsnämnden
b) ledamot i kommunstyrelsen
c) ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
20. Fyllnadsval 2012
21. Meddelanden kommunfullmäktige 2012
Hyltebruk 2012-06-04
Kommunfullmäktige
22. Interpellation: Skoldag Valborgsmässoafton.
23. Motion: Införande av vårdnadsbidrag i Hylte kommun
24. Motion: Bättre företagsklimat Hylte kommun
25. Nya ärenden
26. Övrigt

Läs hela kallelsen. Handlingarna finns också tillgängliga på kommunkontoret.

Allmänheten hälsas välkommen att närvara.

Direkt efter sammanträdet presenteras en kortversion av besluten på kommunens webbplats.

Karl-Anders Thorsson
Ordförande

Eva Nordgaard
Sekreterare

Kontakt