Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2012-02-22

Kommunfullmäktige sammanträder 1 mars

Torsdagen den 1 mars 2012 är du välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde. Mötet börjar klockan 18.30 och hålls i Forum i Hyltebruk.

De ärenden som kommer att tas upp under fullmäktige är följande:

Ärendelista

 • Upprop
 • Val av justerare
 • Ram för nyupplåning 2012
 • Arbets- och näringslivsnämnden Taxa för månadskort
 • Kök i Unnaryd
 • Upphandling av traktor Hylte Ryttarförening
 • Region Hallands övertagande av uppdrag från Hallandstrafiken
 • Samordningsförbundet Halland Ansökan om medlemskap från Kungsbacka
 • Motionssvar Övervakningskameror vid Örnaskolan
 • Föreskrifter för vattenskyddsområden Hylte kommun
 • Revidering Policy för rehabilitering i Hylte kommun
 • Revidering av alkohol- och drogpolicy
 • Avsägelser Huvudman Södra Hestra Sparbank, ersättare i omsorgsnämnden
 • Fyllnadsval 2012
 • Motion Våra städer måste matcha vår vackra natur
 • Nya ärenden
 • Övrigt

Fullmäktiges sammanträde föregås av information av Patientnämnden Halland följt av information av Lokala Hyltenämnden.

Läs hela kallelsen. Handlingarna finns också tillgängliga på kommunkontoret.

Allmänheten hälsas välkommen att närvara.

Direkt efter sammanträdet presenteras en kortversion av besluten på kommunens hemsida.

Karl-Anders Thorsson  
Ordförande  

Eva Nordgaard
Sekreterare

Kontakt