Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2013-11-21

Kommunfullmäktige sammanträder 28 november

Torsdagen den 28 november 2013 kallas kommunfullmäktige till sammanträde. Mötet börjar kl 14.00 och hålls i Forum i Hyltebruk. Allmänheten hälsas välkommen att närvara.

Ärendelista​

1. Val av justerare

2. Mål- och resursplan Hylte kommun MRP 2014-2016

3. Samhällsbyggnadsnämnden Slutredovisning återvinningscentralen Borabo

4. Samhällsbyggnadsnämnden Begäran om tilläggsanslag för bostadsanpassning

5. Motionssvar Valfrihet för föräldrar med barn i förskolan

6. Hemställan om överflyttning av resultatbalanserade medel - Revisionen

7. Sammanträdesdagar kommunfullmäktige 2014

8. Bordlagt ärende: Handikappolitiskt program Revidering

9. Avsägelser 2013

10. Fyllnadsval 2013

11. Val av huvudman i Falkenbergs Sparbank

12. Meddelanden kommunfullmäktige 2013

13. Nya ärenden

14. Övrigt

Läs hela kallelsen. Handlingarna finns också tillgängliga på kommunkontoret.

Direkt efter sammanträdet presenteras en kortversion av besluten på kommunens webbplats

Karl-Anders Thorsson, Ordförande

Eva Nordgaard, Sekreterare

Kontakt