Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-09-29

Kommunfullmäktige sammanträder 2 oktober

Torsdagen den 2 oktober 2014 är du välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde. Mötet börjar klockan 18.30 och hålls i Örnaskolans aula. De ärenden som kommer att tas upp under fullmäktige är följande:

Ärendelista:

 1. Val av justerare
 2. Uppföljning och redovisning 2014 Hylte kommun. Delårsbokslut och budgetutfallsprognos 2
 3. Tilläggsanslag Löneavtal 2014
 4. Sammanslagning av investeringsprojekt
 5. Pensionsavtal förtroendevalda OPF-KL
 6. E-strategi Hylte kommun
 7. Framtidens hemsjukvård i Halland
 8. Bidragsnormer samlingslokaler Hylte kommun
 9. Fyllnadsval 2014 - Ledamot kommunstyrelsen
 10. Meddelanden kommunfullmäktige 2014
 11. Nya ärenden
 12. Övrigt

Sammanträdet inleds med Hylte kommuns uppmärksammande av idrottsprestationer från Hylte/Halmstad Volley, Unnaryds DK och Hylte Sportskyttar.

Läs hela kallelsen. Handlingarna finns också tillgängliga på kommunkontoret.

Allmänheten hälsas välkommen som åhörare.

Direkt efter sammanträdet presenteras en kortversion av besluten på kommunens hemsida.

Karl-Anders Thorsson
Ordförande

Eva Nordgaard
Sekreterare

Kontakt