Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2013-10-01

Kommunfullmäktige sammanträder 3 oktober

Torsdagen den 3 oktober 2013 kallas kommunfullmäktige till sammanträde. Mötet börjar kl 18.30 och hålls i Örnaskolans aula i Hyltebruk. Allmänheten hälsas välkommen att närvara.

Ärendelista​

1. Val av justerare

2. Resultatutjämningsreserv

3. Uppföljning och redovisning Hylte kommun 2013 - Delårsbokslut och budgetutfallsprognos 2

4. Revidering Handikappolitiskt program

5. Revidering Lokala föreskrifter till skydd mot olägenheter för människors hälsa och miljö

6. Valdistriktsindelning inför 2014 års val

7. Motionssvar Färdtjänstservice

8. Interpellationssvar Förskoleplats till alla barn

9. Avsägelser 2013
a) ledamot stiftelsen Hyltebostäder
b) ersättare samhällsbyggnadsnämnden
c) ersättare Davidsonska donationen

10. Fyllnadsval 2013

11. Meddelanden kommunfullmäktige 2013

12. Motion Sänkning av hastigheten Kvarnvägen Unnaryd

13. Motion Införande av vårdhundar

14. Motion Uppväxling av arbetsplatsförlagd praktik under utbildning

15. Nya ärenden

16. Övrigt


Läs hela kallelsen. Handlingarna finns också tillgängliga på kommunkontoret.

Direkt efter sammanträdet presenteras en kortversion av besluten på kommunens webbplats


Karl-Anders Thorsson Ordförande

Eva Nordgaard Sekreterare

Kontakt