Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2011-04-27

Kommunfullmäktige sammanträder 5 maj

Torsdagen den 5 maj 2011 är du välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde. Mötet börjar klockan 18.30 och hålls i Forum i Hyltebruk.

Innan sammanträdet hälsas allmänheten välkommen till "politikercafé" och utställning med temat Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Tjänstemän och politiker kommer från kl. 17.30 att vara på plats för att svara på frågor och lyssna på synpunkter.

I anslutning till sammanträdet, kl. 18.30, kan du som kommuninvånare i Hylte kommun ställa frågor till kommunfullmäktige angående 2010 års årsredovisning. Frågorna bör sändas in skriftligen senast den 3 maj, men kan även ställas direkt vid sammanträdet.

De ärenden som kommer att tas upp under fullmäktige är följande:

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Uppföljning och redovisning: Hylte kommuns årsredovisning 2010 samt fråga om ansvarsfrihet
4. Uppföljning och redovisning 2010: ombudgetering Hylte kommun
5. Kulturberedning — reglemente
6. Internetpolicy för Hylte kommun
7. Motionssvar : sommarjobb för gymnasieungdomar
8. Motionssvar: uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att lägga fram förslag om reviderad vindkraftplan
9. Återredovisning av fullmäktigeuppdrag 2011
10. Återredovisning av motioner 2011
11. Avsägelse — ledamot i Oskar Petterssons donationsfond
12. Fyllnadsval — ledamot i Oskar Petterssons donationsfond
13. Redovisning av enkät "samtalstonen i politiken"
14. Meddelanden
15. Övrigt

Läs hela kallelsen. Handlingarna finns också tillgängliga på kommunkontoret.

Direkt efter sammanträdet presenteras en kortversion av besluten på kommunens webbplats. 

Karl-Anders Thorsson
Ordförande                                     

Carolina Winkler
Sekreterare 

Kontakt