Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-08-22

Kulmen av vattenflödet har nåtts

SMHI klassar nu de vattendrabbade områdena i Halland som varning klass 2 och klass 1. Läget i Hylte kommun bedöms som fortsatt stabilt men räddningstjänsten följer väderutvecklingen om läget skulle förändras.

I de nedre delarna av Nissan råder varning klass 2 efter att SMHI bedömer att kulmen är nådd och flödet förväntas fortsätta minska under kommande dagar. Varning klass 1 för höga flöden, i små och medelstora vattendrag, råder kring delar av Nissans och Ätrans avrinningsområde. Även här har kulmen nåtts och flödena i små och medelstora vattendrag har börjat minska. Kommande dygns nederbörd kan lokalt orsaka stigande flöden.


Kontakt