Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-09-18

Lämna synpunkter på länsstyrelsens förslag om utvidgat strandskydd

Länsstyrelsen har, på uppdrag av regeringen, tagit fram ett förslag till beslut om utvidgat strandskydd och föreslår nya gränser för strandskyddsområden som har ett utvidgat strandskydd idag.

För Hylte kommun innebär Länsstyrelsens förslag i huvudsak att det utvidgade strandskyddet behålls på större delen av de områden vid Bolmen, Färgensjöarna, Jällunden och Unnen som redan idag har utvidgat strandskydd. Förslaget har sänts till kommunen för eventuella synpunkter.

Ta del av hela förslaget på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens yttrande

Kommunstyrelsen i Hylte kommun har beslutat att avstyrka Länsstyrelsens förslag om utvidgat strandskydd vad avser Färgensjöarna, Jällunden och Unnen. Kommunen anser att ett utvidgat strandskydd inte behövs för att säkerställa strandskyddets syften eftersom dessa syften i tillräcklig omfattning skyddas genom det generella strandskyddet.

Fastighetsägare kan lämna synpunkter

Du som fastighetsägare har möjlighet att lämna synpunkter på Länsstyrelsens förslag fram till den 1 oktober 2014. Om du vill använda en yttrandeblankett som i sin text utgår från kommunstyrelsens beslut hittar du den nedan.

Synpunkter kan skickas via e-post till utvidgatstrandskydd.halland@lansstyrelsen.se
eller via brev till Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86, Halmstad. Du kan även använda ett formulär på Länsstyrelsens webbplats för att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter via formulär på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Använd yttrandeblankett för att lämna synpunkterPDF

Kontakt