Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-08-12

Nya bidragsnormer för Lokalt aktivitetsstöd - LOK-stöd

Ansökan om lokalt aktivitetsstöd är baserad på antalet grupptillfällen där ersättningsbeloppet för närvarande uppgår till 20 kr per grupptillfälle och antal stödberättigad deltagare där ersättningsbeloppet för närvarande uppgår till 6 kr per deltagare.

Deltagarstöd utgår för deltagare som under det kalenderår aktiviteten genomförs fyller lägst 7 år och högst 25 år. För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns. 

Ansökningsdatum: senast 31 augusti resp. 28 februari (29 februari vid skottår). Ansökan som inkommer efter ansökningstidens utgång, men senast 30 september, respektive 31 mars berättigar till bidraget med avdrag för en förseningsavgift på 25 % av bidraget. Ansökningar efter dessa datum avvisas helt.

Ofullständig eller felaktig ansökan kan kompletteras till ett datum angivet av Arbets- och näringslivsnämnden. Inkommer ingen komplettering, eller inkommer kompletteringen för sent, avvisas ansökan helt eller i de delar ansökan är ofullständig eller felaktig.

De fullständiga normerna, tagna i kommunfullmäkige 2014-06-18 finns att ladda ner som en PDF-fil under relaterad info till höger.

Vid ev frågor kontakta:
Nancy Bertilsson, Fritidshandläggare
E-post: nancy.bertilsson@hylte.se
Tfn: 0345-180 10

Kontakt