Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Omläggning av VA-ledningar i Torup startar vecka 49

Under vecka 49 påbörjas arbetet med omläggning av vatten- och avloppsanledningar i Torup. De vägar som direkt berörs av arbetet är Mossvägen, Klockaregården och Sjövägen.

Hinder och störningar för trafik och vattentillförsel i området uppstår helt naturligt vid denna typ av arbete. Omledning av trafiken kommer periodvis vara nödvändig. Målsättningen är att dessa störningar ska vara så små och korta som möjligt.

Den första sträckan som berörs är Mossvägen, mellan Smedjevägen och Sjövägen inklusive 50 meter in på Sjövägen. Se karta under relaterad information.

Arbetet beräknas vara färdigt under maj-juni 2015 och utförs av Peab AB, Halmstad.

Kontakt