Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2013-05-03

Omsorgsnämnden gav medarbetare beröm

Medarbetare fick diplom för sitt arbete under 2012.

Britta Karlsson, Anna Edman, Björn Andersson och Gunilla Lundberg var några av medarbetarna som fick diplom för sitt arbete under 2012.

I undersökningen Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre 2012, har omsorgsnämndens verksamheter fått mycket goda resultat. De särskilda boendena i Hylte kommun är bäst i Halland på förebyggande arbete och kundnöjdheten för omsorg i hemmet ligger på 99 %.

De förtroendevalda i omsorgsnämnden valde att uppmärksamma de goda resultaten genom att dela ut diplom till alla medarbetare. Motiveringen lyder:

"Resultaten i undersökningen Öppna jämförelser 2012 visar en kundnöjdhet på 99 % för omsorg i hemmet. De särskilda boendena i Hylte kommun är bäst i Halland på förebyggande arbete. Det är ett gott samarbete mellan alla i omsorgsnämndens verksamheter som ger de fina resultaten, alla medarbetare är involverade. Omsorgsnämnden tackar för väl utfört arbete under 2012".

Resultaten
I undersökningen frågade man hur nöjd man är med hemtjänsten i sin helhet. Där svarade 99 % att de är ganska eller mycket nöjda, vilket ger Hylte kommun en andra plats i Sverige efter Lessebo kommun.

Resultaten är också mycket bra för förebyggande insatser i särskilt boende när det gäller trycksår, fallskador och undernäring och vård i livets slut, där är Hylte kommun bäst i Halland.

Öppna jämförelser är en årlig rapport som bygger på data från flera olika källor, bland annat från den nationella brukarundersökningen och från nationella kvalitetsregister som Svenska Palliativregistret och Senior Alert.

Kontakt