Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2011-04-14

Öppet hus för strandskyddsplanen

Lördagen den 16 april kl. 10.00-15.00 samt söndagen den 17 april kl. 13.00-16.00 bjuder samhällsbyggnadskontoret in till öppet hus i foajén, kommunhuset i Hyltebruk. Tjänstemän och politiker kommer att vara på plats för att svara på frågor och lyssna på synpunkter.
 
Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram ett förslag på ett tematiskt tillägg till översiktsplanen "landbygdsutveckling i strandnära lägen". I planen har 23 områden pekats ut för strandskyddslättnader. Planen har tidigare varit ute på program (första skedet i planprocessen) och befinner sig nu i samrådsskedet (andra skedet i planprocessen). Samrådet pågår mellan den 21  mars till den 23 maj. Under denna tid är allmänheten välkomna att inkomma med skriftliga synpunkter.
 
För frågor, kontakta planarkitekt Lisa Myelady.
Varmt välkomna till utställningen under helgen!

Kontakt