Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2013-09-16

Plansamråd för detaljplan gällande Konsum i Hyltebruk

På tisdag, 17 september kl.18:00, håller samhällsbyggnadskontoret samråd för arbetet med detaljplanen för Konsum i Hyltebruk. Berörda och intresserade är välkomna att ta del av planförslaget. Samrådet hålls i Hörsalen, bredvid biblioteket i Hyltebruk. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra anläggning av nya parkeringsplatser och en ny entré på befintlig konsumbutik.

Samrådet pågår under perioden 16 september – 6 oktober, 2013. Samrådshandlingarna finns tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret och på kommunens anslagstavla i kommunhusets entré under kontorstid. De finns också på på kommunens hemsida och har skickats ut till berörda sakägare.  

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen, vara försedda med tydlig namnunderskrift, adress och i förekommande fall fastighetsbeteckning, och vara inkomna till Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 8, 314 80 Hyltebruk, senast måndagen den 7 oktober, 2013.

Kontakt