Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-05-21

Sammandrag från arbets- och näringslivsnämnden 21/5

Nedan följer en kort sammanfattning från onsdagens sammanträde med arbets- och näringslivsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.


Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet – Budgetutfallsprognos efter 4 månader
Nämnderna följer varje månad upp sin budget och får en prognos över årets utfall. Arbets- och näringslivsnämnden tog del av budgetuppföljningen efter 4 månader och föreslår kommunfullmäktige att undanta vissa konton från ekonomistyrningsreglerna.


Mål- och resursplan 2015-2017 Arbets- och näringslivsnämnden
Arbets- och näringslivsnämnden har tagit ett beslut om förslag till mål- och resursplan 2015-2017.

Mål- och resursplan är en plan som fastställs i kommunfullmäktige och som innehåller visionen för den kommunala verksamheten, kommungemensamma mål och resultat. Den innehåller också alla nämnders och styrelsers budgetar.


Komplettering av bidragsnormer för föreningar
Arbets- och näringslivsnämnden har beslutat att de nuvarande bidragsnormernas allmänna bestämmelser kompletteras så att regeln gällande för sent inkomna bidragsansökningar gäller för samtliga bidrag.Kontakt