Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-08-21

Sammandrag från barn- och ungdomsnämnden 20 augusti

Nedan följer en kort sammanfattning från gårdagens barn- och ungdomsnämnd. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet - delårsbokslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutade att överlämna delårsbokslutet till kommunstyrelsen och att begära tilläggsanslag från kommunfullmäktige.

Översyn och effektivisering av skolskjutsverksamhet
Barn- och ungdomsnämnden tog del av information om genomförda samråd kring skolskjutsfrågorna.  

Kontakt