Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-05-22

Sammandrag från barn- och ungdomsnämnden 21 maj

Nedan följer en kort sammanfattning från mötet med barn- och ungdomsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Mål- och resursplan 2015-2017
Mål- och resursplanen är en plan som innehåller nämndernas mål och budget för de kommande tre åren. Barn- och ungdomsnämnden antog förslag till mål- och resursplan 2015-2017 med tillhörande serviceåtaganden och utvecklingsmål. Nämnden begär även medel utöver tilldelad budgetram. Mål- och resursplanen fastställs i kommunfullmäktige i november.

Riktlinjer för barnomsorg
Efter införandet av barnomsorg på obekväm arbetstid behöver riktlinjerna för barnomsorg revideras. Barn- och ungdomsnämnden antog de reviderade riktlinjerna.

Barnkonsekvensanalys för förskole- och fritidsverksamheten
Barn- och ungdomsnämnden tog del av barnkonsekvensanalyser kring förskoleverksamheten. Till hösten kommer även barnkonsekvensanalyser  kring fritidsverksamheten att genomföras.

Samverkansavtal för gymnasieskola och gymnasiesärskola
Barn- och ungdomsnämnden beslutade att teckna samverkansavtal för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Region Halland.

Kontakt