Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2013-12-19

Sammandrag från fullmäktige 19/12

Nedan följer en kort sammanfattning från kvällens kommunfullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering den 20 december.

Mål- och resursplan Hylte kommun MRP 2015-2017
Fullmäktige antar ekonomiska ramar för år 2015-2017.
Ram 2015: ca 511 miljoner
Ram 2016: ca 525 miljoner
Ram 2017: ca 541 miljoner

Prövning av medlemskapet i West Sweden
Kommunfullmäktige beslutar att Hylte kommun begär utträde ur West Sweden ideell förening.

Antal mandat i kommunfullmäktige kommande mandatperiod Fullmäktige beslutar att antalet ledamöter i kommunfullmäktige i Hylte kommun under kommande mandatperiod ska vara 39.

Annonsering kommunfullmäktige 2014
Fullmäktige beslutar att annonsera om nästa års fullmäktigemöten i Hallandsposten, Hallands Nyheter och på hylte.se

I anslutning till sammanträdet delas 2013-års kulturpris, miljöpris och ungdomsledarpris ut.
Kulturpriset går till föreningen Järnvägsmuseet i Landeryd.
Vinnare av miljöpriset är Sören och Gunilla Kabell.
Ungdomsledarpriset delas av Helena Torhall och Catharina Hellstrand-Rasmusson. 


Kontakt