Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2013-05-07

Sammandrag från fullmäktige 7/5

Nedan följer en kort sammanfattning från kvällens fullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering den 13 maj.

Skydd mot olyckor och extraordinära händelser -Handlingsprogram 2011-2014
Kommunfullmäktige antar handlingsprogram och åtgärdsförslag för Hylte kommun.

Uppföljning - Handlingsprogram för skydd mot olyckor och extraordinära händelser 2011-2014
Kommunfullmäktige har tagit del av uppföljningen av handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser 2011-2014 efter halva mandatperioden.

Uppföljning och redovisning - Hylte kommuns årsredovisning 2012 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2012.

Slutredovisning Örnaskolan
Kommunfullmäktige har tagit del av slutredovisningen av Örnaskolans ombyggnad.

Barn- och ungdomsnämnden: Förskoleverksamheten Hyltebruk Kommunfullmäktige beslutar att förskoleverksamheten vid rektorsområde Örna LM ska upphöra från och med höstterminen 2013.

Ny motion
Valfrihet för föräldrar med barn i förskolan - Ronny Löfquist (S).


Kontakt