Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-11-27

Sammandrag från kommunfullmäktige 27 november

Nedan följer en kort sammanfattning från dagens sammanträde med kommunfullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering 10 december.

Valteknisk samverkan
S, V, SPI, MP och FP anmäler en valteknisk samverkan under namnet Framtid Hylte. C, M, KV anmäler en valteknisk samverkan under namnet Hyltealliansen.

Kommunfullmäktiges presidium
Kommunfullmäktige valde Mikael Arnström (S) som ordförande, Ros-Marie Fahlén (S)som 1:e vice ordförande: och Desireé Hultberg (M) som 2:e vice ordförande.

Mål- och resursplanen 2015-2017
Kommunens mål- och resursplan är en treårig plan för hur ekonomiska resurser ska fördelas inom kommunens verksamheter. Två förslag till mål- och resursplan 2015-2017 har tagits fram, ett från Framtid Hylte och ett från Hyltealliansen. Fullmäktige beslutar att anta Framtid Hyltes förslag till mål- och resursplan för perioden 2015-2017.

Bredbandsstrategi
Hylte kommun och Hallands övriga kommuner har en rådgivande roll när Region Halland tar fram en regional bredbandsstrategi, som presenteras under hösten 2014. Hylte kommun ska då harmonisera sin egen strategi och handlingsplan efter denna, samtidigt som det lokala perspektivet bibehålls. Kommunfullmäktige beslutade att anta strategin med några justeringar.

Nya motioner
Jerzy Golowkin (SD) – Beslut rörande flyktingar och invandring i alla dess former i kommunfullmäktige

Wiveca Norén (SPI) – Lekplatsen utmed Storgatan i Hyltebruk

Kontakt