Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-08-14

Sammandrag från omsorgsnämnden 14 augusti

Nedan följer en kort sammanfattning från dagens omsorgsnämnd. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2014
Omsorgsnämnden antog förslag till delårsbokslut och prognos för 2014. Delårsbokslutet skickas nu vidare till kommunstyrelsen för behandling.

Framtidens hemsjukvård
Omsorgsnämnden ställde sig bakom förslag till överenskommelse mellan Region Halland och kommunerna i Halland kring hemsjukvården. Ärendet behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i höst.


Kontakt