Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-09-19

Sammandrag från omsorgsnämnden 18 september

Nedan följer en kort sammanfattning från mötet med omsorgsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet
Nämnderna följer varje månad upp sin budget och får en prognos över årets utfall. Omsorgsnämnden tog del av uppföljningen efter 8 månader.

Ansökan om prestationsersättning för att införa modellen äldres behov i centrum (ÄBIC) i Hylte kommun
Arbetssättet ÄBIC som innebär strukturerad dokumentation av äldre personers behov. Omsorgsnämnden ställde sig postitiv till att införa arbetssättet i verksamheterna senast 2016-12-31.

Kontakt